Pluto en de maan Charon kennen een jong oppervlak

Meer dan negen jaar geleden werd de sonde voor het eerst gelanceerd. Afgelopen week stuurde hij al mooie foto’s door, maar nu is het dan toch echt zo ver. [1] De eerste close-up beelden en data van de planeet Pluto en zijn maan Charon, afkomstig van de sonde New Horizons, zijn binnen. Ook de afmetingen van Pluto’s maan Hydra zijn bekend. Hydra heeft een vorm van een aardappel met een afmeting van 43 km bij 33 km. [2] Ik hoop dat daar ook mooie foto’s van komen net zoals de manen Styx, Nix en Kerberos. Wat mij, maar ook de NASA wetenschappers, verbaast is het ontbreken van kraters op de maan Charon. Volgens de wetenschappers houdt dat in dat Charon een jong oppervlak kent wat onderhevig is aan geologische activiteit. [3] Biblical Creation Ministries verbindt daar een creationistische conclusie aan: “But bodies this small should not be geologically active after 4.6 billion years (their conventional age) nor are they being heated by tidal stresses like Io (a volcanically active moon of Jupiter). These data seem to be consistent with a young age, as predicted by the creation model.” [4] Dr. Todd C. Wood is wat voorzichtiger in zijn conclusie en laat deze de lezer zelf trekken. [5] Zelf wil ik meer data afwachten om er creationistische conclusies aan te verbinden. Wel heb ik een vraag: Hoe kan een dergelijk oud en relatief klein object nog geologische activiteit kennen? Charon kent overigens ook een prachtig canyonsysteem van ongeveer 1000 kilometer lang en 7 tot 9 kilometer diep. [6]

charon

Ook een close-up van Pluto verbaast de wetenschappers. Daarop zijn ijzige bergen te zien van ongeveer 3500 meter hoog. Volgens de NASA wetenschappers zijn de bergen niet meer dan 100 miljoen jaar geleden ontstaan. Het mag duidelijk zijn dat deze wetenschappers werken via het naturalistische en actualistische paradigma, de bergen zijn echter nog niet binnen het creationistisch model ingepast. Dus hier moet ik slechts blijven bij een constatering en de hoop uitspreken dat creationisten deze gegevens in hun onderzoek meenemen. Ook bij Pluto valt, tot verbazing van de wetenschappers, op dat de kraters vrijwel ontbreken. NASA schrijft: Like the rest of Pluto, this region would presumably have been pummeled by space debris for billions of years and would have once been heavily cratered — unless recent activity had given the region a facelift, erasing those pockmarks.” Volgens Jeff Moore, teamleider van de geologie-en-geofysica-gedeelte van het New-Horizons-team hebben we hier te maken met een van de jongste oppervlaktes binnen ons zonnestelsel. [7] Spectroscopische gegevens laten zien dat er een overvloed aan methaanijs aanwezig is op Pluto maar dat er opvallende verschillen zijn per regio op Pluto. [8]

PlutoSurfaceJuly15

Al met al zijn dit prachtige beelden. Aanstaande vrijdag komen er meer foto’s binnen en kunnen we hopelijk ook meer zeggen over de andere manen van Pluto.

[1] http://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html

[2] https://www.nasa.gov/image-feature/hydra-emerges-from-the-shadows

[3] https://www.nasa.gov/image-feature/charon-s-surprising-youthful-and-varied-terrain

[4] https://www.facebook.com/biblicalcreationministries?fref=nf

[5] http://www.toddcwood.blogspot.nl/2015/07/pluto-beginning.html

[6] https://www.nasa.gov/image-feature/charon-s-newly-discovered-system-of-chasms

[7] https://www.nasa.gov/image-feature/the-icy-mountains-of-pluto

[8] http://www.nasa.gov/image-feature/pluto-the-ice-plot-thickens

Feedback?: scheppingsmodel{at}hotmail.com

Nederlands model voor het ontstaan van steenzoutformaties op Amerikaans Congres

De oorsprong van de immense zoutlagen die begraven liggen onder kilometers dikke lagen sedimentair gesteente blijft boeien. De standaard verklaring binnen de geologie is dat het hier gaat om evaporieten. Ing. S.J. Heerema, die van het zoutonderzoek zijn levenswerk heeft gemaakt, verdedigt echter een vulkanisch ontstaan van steenzoutformaties. Ing. Heerema heeft al in diverse tijdschriften zijn model gepubliceerd en op diverse congressen zijn model gepresenteerd [1]. Veel creationisten vinden zijn model aansprekend omdat de vorming van de kilometers hoge zoutpijlers in interactie met snelle sedimentafzettingen nu binnen een zondvloedmodel verklaard kunnen worden.

Ir. G.J.H.A. van Heugten, chemicus en eigenaar van het bedrijf WaaromSchepping [2], is uitgenodigd door de Creation Geology Society (CGS) om het onderzoek van ing. Heerema te presenteren op een congres. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met de Creation Biology Society (CBS) en zal plaatsvinden van 22 tot en met 25 juli in Cleveland, Georgia. Op het congres wordt door 15 wetenschappers creationistisch onderzoek gepresenteerd [3]. Ir. Van Heugten zal op basis van Nederlandse gegevens laten zien dat de zoutpijlers niet langzaam maar catastrofaal in vloeibare fase zijn gevormd. Zijn reis wordt gefinancierd uit een Nederlands fonds dat beschikbaar is gesteld voor Bijbelgetrouw wetenschappelijk onderzoek [4].

Voor wie niet in de gelegenheid is om naar Amerika af te reizen maar toch naar het zoutmodel van ing. Heerema wil luisteren: ing. Heerema en ir. Van Heugten zijn allebei aanwezig op het Graceland Festival van 14-16 augustus 2015 op De Betteld in Zelhem [5]. Om de beurt geven ze daar een presentatie over de zondvloed, waar vervolgens op gereageerd kan worden door de luisteraars.

[1] Voor een presentatie op de conferentieserie Geloof jij het https://www.youtube.com/watch?v=gBnwGOmJ2rY

[2] www.waaromschepping.nl

[3] http://www.eventbrite.com/e/origins-2015-tickets-16864289544

[4] Het abstract zal t.z.t. op de website van CBS te zien zijn.

[5] http://www.gracelandfestival.nl/programma/12-programma/sprekers/124-lezing-zondvloed-feit-of-fictie

Schriftgezag, wetenschap en werkelijkheid

Deze week kwam ik weer twee mooie artikelen tegen. Afgelopen woensdag berichtte het Reformatorisch Dagblad dat prof. dr. B.A. Zuiddam een lezing gaf aan de Vrije Universiteit (Hersteld Hervormd Seminarie) met als titel: Heilige Schrift: uit God of uit de mensen? Antwoorden van Griekse filosofen en vroege kerkvaders. [1] De lezing die de Zuiddam hield is in zijn geheel te lezen via zijn website. [2]

Mooie quote uit het artikel: ‘De Heilige Schrift was uit de mensen (volgens Celsus en Porphyrius, JvM), en men deed er alles aan om de Kerk dat ook te laten geloven. Toch werkte dat niet. Voor de vroege Kerk was de Heilige Schrift uit God. Dat blijkt al in de eerste eeuwen: bij Clemens Romanus, Theophilus van Antiochië, Irenaeus van Lyon en Clemens Alexandrinus. De rode draad bij allen: de Schrift heeft gezag en is betrouwbaar omdat ten diepste God aan het Woord is in deze boeken. Het zijn orakels van de levende God.’

Het tweede artikel is van de hand van em. prof. dr. ir. C. Roos. In 2009 schreef hij voor het blad Profetisch Perspectief een artikel over wetenschap en werkelijkheid. [3] Dhr. Maatkamp heeft het artikel de afgelopen weken laten vertalen in het Engels. [4]

De samenvatting van het artikel luidt als volgt: Veel mensen menen dat het bereik van de wetenschap de hele werkelijkheid betreft, en dat de wetenschap de enige bron is van betrouwbare kennis. Zo kan er dus geen sprake zijn van een God, van schepping en herschepping. Wat is hier tegen in te brengen? In dit artikel laat emeritus professor Kees Roos zien dat het bereik van de wetenschap zich beperkt tot slechts een deel van de werkelijkheid. Dat doet hij aan de hand van twee wetenschappers: de beroemdste taalfilosoof van de 20e eeuw, Ludwig Wittgenstein, en de wiskundige Kurt Gödel. Het laatste woord wordt gegeven aan de apostel Johannes, die met zijn visioenen een verhelderend licht werpt op het onderwerp.’

Beide artikelen zijn erg toepasselijk na het verschijnen van mijn artikel inzake de discussie tussen prof. dr. G. van den Brink en drs. A.J. Mensink. [5] Vooral het artikel van prof. Zuiddam laat zien dat er niets nieuws onder de zon is. Veel bezwaren die toen tegen de christelijke leer ingebracht zijn, vind je nu in een modern jasje terug.

[1] Redactie kerk, (2015) Ook kerkvaders moesten gezag Schrift verdedigen, Reformatorisch Dagblad 45 (56): 17.

[2] http://www.bennozuiddam.com/Heillige%20Schrift,%20uit%20God%20of%20uit%20de%20mensen,%20Antwoorden%20van%20Griekse%20filosofen%20en%20vroege%20kerkvaders.pdf

[3] Roos, C., (2009) Over werkelijkheid en wetenschap, Profetisch Perspectief 15 (64): 57-64.

[4] http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/articles/pp-roos.pdf Zijn uitgeverij gaf ook het boek Wie heeft God gemaakt? uit.

[5] Meerten, J.W. van, (2015) De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme, verschenen op mijn weblog.

De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme

Zijn wij geschapen naar Gods Beeld of producten van een evolutieproces? Zijn Adam en Eva historische personen of figuren uit de mythologie? Is er werkelijk een historische zondeval geweest of is dit een fabeltje? Wat moeten we met het neodarwinisme? En mag deze filosofie het interpretatiekader worden voor het lezen van de Schrift of moeten we de Bijbel lezen vanuit onze ervaringswerkelijkheid? Binnen de Gereformeerde Bond is de discussie over ontstaansvragen weer in alle hevigheid los gebarsten. Dat is niet nieuw, in het Darwinjaar (2009) kwam er binnen de Bond al een stevige bezinning op gang over de vraag of het leven op aarde geschapen is of geëvolueerd.

Voor de rest van mijn bijdrage in de discussie zie de onderstaande link:

De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme

Met dank aan dhr, Maatkamp, uitgever van het creationistische boek Wie heeft God gemaakt voor het correctiewerk en de opmaak. Ook dank verschuldigd aan enkele medecreationisten die commentaar gaven op eerdere versies van dit artikel.

Archeologisch onderzoek in Jeruzalem

Vandaag een gastbijdrage van Marco van Putten (B.Th.) over archeologisch onderzoek in Jeruzalem. Hij schrijft in zijn inleiding:

“Dé plaats voor Bijbelse archeologie is Jeruzalem. Die stad staat immers centraal in de Bijbel. Sinds de 19e eeuw is er met archeologisch onderzoek begonnen. Dat onderzoek spitst zich toe op de zuidelijke helling van de Tempelberg: de Ofel. In 2013 is daar nog een belangrijke vondst gedaan. Een schat van goud en zilver. Waarom krijgt de Ofel die speciale plaats?”

Met dank aan Uitgeverij Maatkamp [1], uitgever van het creationistische boek Wie heeft God gemaakt? voor correctie en opmaak.

[1] Zie: http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/

Voor de rest van het artikel zie de onderstaande pdf:

Archeologisch onderzoek in Jeruzalem

 

Het ontstaan van de mensheid

Recent speelde zich een discussie af tussen prof. dr. G. van den Brink en drs. A.J. Mensink. Het ging vooral om de acceptatie van het neodarwinisme binnen de theologie. Waar prof. Van den Brink min of meer een knieval maakt voor het neodarwinisme, d.w.z. het neodarwinisme inpassen binnen de theologie, daar is drs. A.J. Mensink kritisch om het neodarwinisme als hermeneutische sleutel te hanteren. De volger van dit blog heeft waarschijnlijk wel door welke visie mij het meest aanspreekt. Ik hoop op de discussie nog uitgebreid terug te komen, maar momenteel is er door alle drukte niet veel van gekomen. Stay tuned!

Twee mooie stukken wil ik jullie niet onthouden. Het eerste stuk is afkomstig van het weblog van dr. T.C. Wood. Hij schrijft daar een stukje over The origin of us [1]. Met dat onderwerp is hij momenteel druk. Hij heeft al diverse stukken gepubliceerd en daarin laat hij zien hoe er door creationisten gewerkt wordt met de stamboom van de mensheid. Overigens zijn niet alle creationisten het met zijn conclusies eens en is er discussie binnen het scheppingsmodel over de verschillende ‘menssoorten’.

Hij vat zijn visie aan het einde van de blog samen: “God created Adam and Eve, and their descendants split into biologically distinguishable populations that (if they had survived) would be called different species.  These other human species descended from Adam and Eve include minimally Neandertals, Homo heidelbergensis, Homo ergaster/erectus, and Homo floresiensis.  I would also include Homo habilis, Homo rudolfensis, and Australopithecus sediba, but those are more uncertain.  These other species did not survive because they were absorbed by populations of Homo sapiens as they spread out over the globe after the tower of Babel.  Absorbed = interbred until there were only Homo sapiens.  Why did Homo sapiens come to be the sole surviving species of human?  That’s a topic for this summer’s Creation Biology Society conference.” Deze visie kan ik geheel onderschrijven. Ik ben daarom ook erg benieuwd naar zijn lezing komende zomer.

Hij beschrijft in zijn stuk verder een probleem voor oude-aarde-creationisten dat ik ook wel eens voorgelegd heb aan prof. Van den Brink en nu opnieuw voorleg aan Van den Brink en andere theïstisch evolutionisten, met de woorden van dr. Wood: “I argued more forcefully that Neandertals and Denisovans must have been human because we know they had children with ancestors of modern humans.  But if we accept that, then it’s much easier to fit them in with a young-earth chronology than an old-earth chronology.”

Het tweede stuk is een erg goed stuk van de hand van dr. Klaassen over de kwestie of Adam en Eva werkelijk hebben geleefd. Hij beschrijft onder andere zes problemen die hij heeft met de visie die Van den Brink voorstaat: (1) Deze visie is onverenigbaar met het verslag van de schepping van Adam uit het stof van de aarde, (2) Welke status moeten we binnen deze visie aan de voorouders van Adam toekennen?, (3) Het uit ‘één bloede zijn’ (Handelingen 17:26) van het menselijk geslacht is onverenigbaar met de huidige naturalistische wetenschap die stelt dat de menselijke populatie nooit uit twee individuen bestaan heeft,  (4) Hoe zit het met de erfzonde binnen deze visie?, (5) De dood is een probleem binnen deze visie want de dood is volgens Paulus door één mens in de wereld gekomen en dit laat zich niet rijmen met een dood die al miljoenen jaren in de wereld was en (6) In deze visie zijn ziekte, pijn en lijden geen gevolgen van deze zondeval maar inherent in de schepping, het levert een reductie op van de gevolgen van de val. Dr. Klaassen komt tot de volgende conclusie: ‘Kortom: wie de huidige inzichten als juist beschouwt, moet op een aantal cruciale punten forse hermeneutische en theologische wissels omzetten. Daar moet wel een prijs voor betaald worden.’ Dr. Klaassen zegt nog meer interessante dingen maar daarvoor moet u het stuk zelf maar lezen. Het stuk is verschenen in het Reformatorisch Dagblad [2] en is op zijn website helemaal te lezen. [3] Beide stukken van harte aanbevolen!

[1] http://www.toddcwood.blogspot.nl/2015/05/the-origin-of-us.html

[2] Klaassen, M., (2015) De val van Adam, Reformatorisch Dagblad Accent 45 (31): 5

[3] http://www.mklaassen.net/artikelen/de-val-van-adam/

Feedback?: scheppingsmodel@hotmail.com

Recensie: Wijsheid en Wetenschap

Wat? Geloof jij dat echt? Een schepping in zes dagen? Een historische zondeval? Heb jij zo’n primitieve visie op seksualiteit? Belachelijk! Daar sta je dan tussen een groep studenten. De veilige christelijke school waar je vele jaren op gezeten hebt ligt achter je. Veel studenten krijgen te maken met geloofstwijfel. De Gereformeerde Gemeente heeft daarom een handreiking geschreven voor studerenden.

Voor de volledige recensie:

Wijsheid en wetenschap