Categorie archief: Uncategorized

Wat vertellen wij onze kinderen?

Afgelopen week stuurde ik een reactie naar het Reformatorisch Dagblad. Omdat deze, in ieder geval niet in de huidige vorm, geplaatst kon worden deel ik hem via mijn weblog. Zie de onderstaande link.

Wat vertellen wij onze kinderen?

Feedback?: scheppingsmodel [at] hotmail.com

Schriftgezag, wetenschap en werkelijkheid

Deze week kwam ik weer twee mooie artikelen tegen. Afgelopen woensdag berichtte het Reformatorisch Dagblad dat prof. dr. B.A. Zuiddam een lezing gaf aan de Vrije Universiteit (Hersteld Hervormd Seminarie) met als titel: Heilige Schrift: uit God of uit de mensen? Antwoorden van Griekse filosofen en vroege kerkvaders. [1] De lezing die de Zuiddam hield is in zijn geheel te lezen via zijn website. [2]

Mooie quote uit het artikel: ‘De Heilige Schrift was uit de mensen (volgens Celsus en Porphyrius, JvM), en men deed er alles aan om de Kerk dat ook te laten geloven. Toch werkte dat niet. Voor de vroege Kerk was de Heilige Schrift uit God. Dat blijkt al in de eerste eeuwen: bij Clemens Romanus, Theophilus van Antiochië, Irenaeus van Lyon en Clemens Alexandrinus. De rode draad bij allen: de Schrift heeft gezag en is betrouwbaar omdat ten diepste God aan het Woord is in deze boeken. Het zijn orakels van de levende God.’

Het tweede artikel is van de hand van em. prof. dr. ir. C. Roos. In 2009 schreef hij voor het blad Profetisch Perspectief een artikel over wetenschap en werkelijkheid. [3] Dhr. Maatkamp heeft het artikel de afgelopen weken laten vertalen in het Engels. [4]

De samenvatting van het artikel luidt als volgt: Veel mensen menen dat het bereik van de wetenschap de hele werkelijkheid betreft, en dat de wetenschap de enige bron is van betrouwbare kennis. Zo kan er dus geen sprake zijn van een God, van schepping en herschepping. Wat is hier tegen in te brengen? In dit artikel laat emeritus professor Kees Roos zien dat het bereik van de wetenschap zich beperkt tot slechts een deel van de werkelijkheid. Dat doet hij aan de hand van twee wetenschappers: de beroemdste taalfilosoof van de 20e eeuw, Ludwig Wittgenstein, en de wiskundige Kurt Gödel. Het laatste woord wordt gegeven aan de apostel Johannes, die met zijn visioenen een verhelderend licht werpt op het onderwerp.’

Beide artikelen zijn erg toepasselijk na het verschijnen van mijn artikel inzake de discussie tussen prof. dr. G. van den Brink en drs. A.J. Mensink. [5] Vooral het artikel van prof. Zuiddam laat zien dat er niets nieuws onder de zon is. Veel bezwaren die toen tegen de christelijke leer ingebracht zijn, vind je nu in een modern jasje terug.

[1] Redactie kerk, (2015) Ook kerkvaders moesten gezag Schrift verdedigen, Reformatorisch Dagblad 45 (56): 17.

[2] http://www.bennozuiddam.com/Heillige%20Schrift,%20uit%20God%20of%20uit%20de%20mensen,%20Antwoorden%20van%20Griekse%20filosofen%20en%20vroege%20kerkvaders.pdf

[3] Roos, C., (2009) Over werkelijkheid en wetenschap, Profetisch Perspectief 15 (64): 57-64.

[4] http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/articles/pp-roos.pdf Zijn uitgeverij gaf ook het boek Wie heeft God gemaakt? uit.

[5] Meerten, J.W. van, (2015) De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme, verschenen op mijn weblog.

Archeologisch onderzoek in Jeruzalem

Vandaag een gastbijdrage van Marco van Putten (B.Th.) over archeologisch onderzoek in Jeruzalem. Hij schrijft in zijn inleiding:

“Dé plaats voor Bijbelse archeologie is Jeruzalem. Die stad staat immers centraal in de Bijbel. Sinds de 19e eeuw is er met archeologisch onderzoek begonnen. Dat onderzoek spitst zich toe op de zuidelijke helling van de Tempelberg: de Ofel. In 2013 is daar nog een belangrijke vondst gedaan. Een schat van goud en zilver. Waarom krijgt de Ofel die speciale plaats?”

Met dank aan Uitgeverij Maatkamp [1], uitgever van het creationistische boek Wie heeft God gemaakt? voor correctie en opmaak.

[1] Zie: http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/

Voor de rest van het artikel zie de onderstaande pdf:

Archeologisch onderzoek in Jeruzalem

 

Recensie: Wijsheid en Wetenschap

Wat? Geloof jij dat echt? Een schepping in zes dagen? Een historische zondeval? Heb jij zo’n primitieve visie op seksualiteit? Belachelijk! Daar sta je dan tussen een groep studenten. De veilige christelijke school waar je vele jaren op gezeten hebt ligt achter je. Veel studenten krijgen te maken met geloofstwijfel. De Gereformeerde Gemeente heeft daarom een handreiking geschreven voor studerenden.

Voor de volledige recensie:

Wijsheid en wetenschap

 

Het ‘kamelenprobleem’ van Genesis

Recent verscheen er van mijn hand een artikel in Weet Magazine over het ‘kamelenprobleem’ in Genesis. [1] Vandaag een gastbijdrage van prof. dr. H.J. Koorevaar en dr. P.G. van der Veen over hetzelfde ‘probleem’. Dit artikel verscheen eerder in het blad VErbindinG. Citeren kan als volgt: Koorevaar, H.J., Veen, P.G. van der, (2014) Kamelen in Genesis: Een kemel in de Bijbel? Of een kemel in De Standaard?, in: VErbindinG 34 (3): 8.

Zie de onderstaande link voor een pdf van het artikel:

Kamelen in Genesis

[1] Meerten, J.W. van, (2014), Zoete kamelenmelk, in: Weet 26: 19.

Kerkvaders en de zondvloed

Via een kennis werd ik op een mooi artikel van Paul Garner gewezen.[1] In zijn artikel laat hij zien dat het jonge-aarde-scheppingsmodel geen recente gedachte is maar al gevonden werd bij de kerkvaders. Hij herhaalt zijn conclusie nog eens op zijn weblog: “From the earliest days of the Christian church, the universality of the Flood was accepted on the testimony of the biblical text, and fossils were sometimes regarded as evidence of the cataclysm.[2]” Dit laat zien dat het jonge-aarde-scheppingsmodel een kijk op de werkelijkheid heeft die al eeuwenoud is.  Van harte aanbevolen! Ook de bekende creationist Todd Wood beveelt dit artikel aan zag ik later.[3]

[1] http://creation.com/church-fathers-flood