Categorie archief: Theologie

Grenzen van de wetenschap

Afgelopen week stuurde drs. B.P. Vreugdenhil de onderstaande bijdrage in als reactie op het artikel van prof. dr. G.J. Veenstra. Helaas werd deze niet geplaatst in de krant. Daarom wil ik drs. Vreugdenhil de ruimte geven hier zijn stuk te plaatsen.

Grenzen van de wetenschap (Gastbijdrage drs. B.P. Vreugdenhil)

Feedback?: scheppingsmodel [at] hotmail.com

Waren er ooit creationistische geluiden te horen aan de VU? – 1

Was de faculteit theologie aan de Vrije Universiteit (VU) ooit creationistisch? Met creationistisch bedoel ik dan: geloofden de personen aan deze faculteit in een schepping van zes dagen, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed? Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we de werken van alle VU-theologen doorspitten. Een tweede vraag is: kunnen we wat van deze geschiedenis leren?

Voor de rest van dit artikel:

Waren er ooit creationistische geluiden te horen aan de VU? – 1

Met dank aan dhr. Maatkamp van Uitgeverij Maatkamp, uitgever van het creationistische boek ‘Wie heeft God gemaakt?’ voor de bewerking van het artikel.

Bedroevend evolutiedebat

Vandaag (23/9) staat in het Nederlands Dagblad een kleine opiniebijdrage van mijn hand. Deze bijdrage is echter ingekort vanwege de ruimte. Daarom in de onderstaande link de volledige versie:

Bedroevend evolutiedebat

 

De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme

Zijn wij geschapen naar Gods Beeld of producten van een evolutieproces? Zijn Adam en Eva historische personen of figuren uit de mythologie? Is er werkelijk een historische zondeval geweest of is dit een fabeltje? Wat moeten we met het neodarwinisme? En mag deze filosofie het interpretatiekader worden voor het lezen van de Schrift of moeten we de Bijbel lezen vanuit onze ervaringswerkelijkheid? Binnen de Gereformeerde Bond is de discussie over ontstaansvragen weer in alle hevigheid los gebarsten. Dat is niet nieuw, in het Darwinjaar (2009) kwam er binnen de Bond al een stevige bezinning op gang over de vraag of het leven op aarde geschapen is of geëvolueerd.

Voor de rest van mijn bijdrage in de discussie zie de onderstaande link:

De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme

Met dank aan dhr, Maatkamp, uitgever van het creationistische boek Wie heeft God gemaakt voor het correctiewerk en de opmaak. Ook dank verschuldigd aan enkele medecreationisten die commentaar gaven op eerdere versies van dit artikel.