Categorie archief: Algemeen

Het ontstaan van de mensheid

Recent speelde zich een discussie af tussen prof. dr. G. van den Brink en drs. A.J. Mensink. Het ging vooral om de acceptatie van het neodarwinisme binnen de theologie. Waar prof. Van den Brink min of meer een knieval maakt voor het neodarwinisme, d.w.z. het neodarwinisme inpassen binnen de theologie, daar is drs. A.J. Mensink kritisch om het neodarwinisme als hermeneutische sleutel te hanteren. De volger van dit blog heeft waarschijnlijk wel door welke visie mij het meest aanspreekt. Ik hoop op de discussie nog uitgebreid terug te komen, maar momenteel is er door alle drukte niet veel van gekomen. Stay tuned!

Twee mooie stukken wil ik jullie niet onthouden. Het eerste stuk is afkomstig van het weblog van dr. T.C. Wood. Hij schrijft daar een stukje over The origin of us [1]. Met dat onderwerp is hij momenteel druk. Hij heeft al diverse stukken gepubliceerd en daarin laat hij zien hoe er door creationisten gewerkt wordt met de stamboom van de mensheid. Overigens zijn niet alle creationisten het met zijn conclusies eens en is er discussie binnen het scheppingsmodel over de verschillende ‘menssoorten’.

Hij vat zijn visie aan het einde van de blog samen: “God created Adam and Eve, and their descendants split into biologically distinguishable populations that (if they had survived) would be called different species.  These other human species descended from Adam and Eve include minimally Neandertals, Homo heidelbergensis, Homo ergaster/erectus, and Homo floresiensis.  I would also include Homo habilis, Homo rudolfensis, and Australopithecus sediba, but those are more uncertain.  These other species did not survive because they were absorbed by populations of Homo sapiens as they spread out over the globe after the tower of Babel.  Absorbed = interbred until there were only Homo sapiens.  Why did Homo sapiens come to be the sole surviving species of human?  That’s a topic for this summer’s Creation Biology Society conference.” Deze visie kan ik geheel onderschrijven. Ik ben daarom ook erg benieuwd naar zijn lezing komende zomer.

Hij beschrijft in zijn stuk verder een probleem voor oude-aarde-creationisten dat ik ook wel eens voorgelegd heb aan prof. Van den Brink en nu opnieuw voorleg aan Van den Brink en andere theïstisch evolutionisten, met de woorden van dr. Wood: “I argued more forcefully that Neandertals and Denisovans must have been human because we know they had children with ancestors of modern humans.  But if we accept that, then it’s much easier to fit them in with a young-earth chronology than an old-earth chronology.”

Het tweede stuk is een erg goed stuk van de hand van dr. Klaassen over de kwestie of Adam en Eva werkelijk hebben geleefd. Hij beschrijft onder andere zes problemen die hij heeft met de visie die Van den Brink voorstaat: (1) Deze visie is onverenigbaar met het verslag van de schepping van Adam uit het stof van de aarde, (2) Welke status moeten we binnen deze visie aan de voorouders van Adam toekennen?, (3) Het uit ‘één bloede zijn’ (Handelingen 17:26) van het menselijk geslacht is onverenigbaar met de huidige naturalistische wetenschap die stelt dat de menselijke populatie nooit uit twee individuen bestaan heeft,  (4) Hoe zit het met de erfzonde binnen deze visie?, (5) De dood is een probleem binnen deze visie want de dood is volgens Paulus door één mens in de wereld gekomen en dit laat zich niet rijmen met een dood die al miljoenen jaren in de wereld was en (6) In deze visie zijn ziekte, pijn en lijden geen gevolgen van deze zondeval maar inherent in de schepping, het levert een reductie op van de gevolgen van de val. Dr. Klaassen komt tot de volgende conclusie: ‘Kortom: wie de huidige inzichten als juist beschouwt, moet op een aantal cruciale punten forse hermeneutische en theologische wissels omzetten. Daar moet wel een prijs voor betaald worden.’ Dr. Klaassen zegt nog meer interessante dingen maar daarvoor moet u het stuk zelf maar lezen. Het stuk is verschenen in het Reformatorisch Dagblad [2] en is op zijn website helemaal te lezen. [3] Beide stukken van harte aanbevolen!

[1] http://www.toddcwood.blogspot.nl/2015/05/the-origin-of-us.html

[2] Klaassen, M., (2015) De val van Adam, Reformatorisch Dagblad Accent 45 (31): 5

[3] http://www.mklaassen.net/artikelen/de-val-van-adam/

Feedback?: scheppingsmodel@hotmail.com

Advertentie

Neodarwinisme en de reformatorische belijdenis

Op 11 oktober 2014 was er in Opheusden een symposium dat ik had georganiseerd onder de titel ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Het Reformatorisch Dagblad was aanwezig om verslag te doen en dit verslag verscheen op 13 oktober 2014 in de krant. In die week werd er een reactie op onder andere dit stuk geplaatst en betoogde dr. René Fransen dat christenen het neodarwinisme wel degelijk als scheppingsmethode van God kunnen aanvaarden. Op 23 oktober reageerde ik met de stelling dat het neodarwinisme haaks staat op de reformatorische belijdenis, en dat als je dat wel zou doen, je in een dwaalleer van de gnostiek stapt. Verder betoogde ik dat er onderzoek plaatsvindt door christenen die de Bijbel betrouwbaar achten voor alle terreinen van het leven. Dr. Fransen reageerde hierop door te zeggen dat als je stelt dat het onmogelijk is christen te zijn en het neodarwinisme te accepteren, je de zaak van het evangelie niet verder helpt. Ik wil in deze reactie eens kijken naar zijn argumenten. Dit artikel kon niet meer in het Reformatorisch Dagblad geplaatst worden; de discussie is namelijk door het RD gesloten. Ik wil in het onderstaande artikel alleen op zijn meest recente krantenartikel ingaan.

Voor een pdf van het hele artikel:

Neodarwinisme en de reformatorische belijdenis

Met dank aan Uitgeverij Maatkamp, uitgever van het creationistische boek Wie heeft God gemaakt? voor het controleren van de tekst en de opmaak. [1] [1] http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/book/4?p=6 Feedback?: scheppingsmodel@hotmail.com

Wetenschapper ontslagen vanwege vondst ‘Soft Tissue’ in Triceratops

Afgelopen week kwam het onderstaande artikel binnen. Ik weet niet hoe betrouwbaar dit bericht is, maar ziende op de hyperlinks zit er in ieder geval een kern van waarheid in:

“Mark Armitage, tot voor kort verbonden aan de California State University, werd pas ontslagen nadat hij een dinosaurusfossiel met zacht, flexibel weefsel had opgegraven. Uit het weefsel, dat nog niet was gefossiliseerd, maakte Armitage op dat het fossiel niet miljoenen jaren oud kon zijn.

Met 30 jaar ervaring is Armitage een expert in zijn vakgebied. Hij heeft in de loop der jaren vele studies gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften. In 2012 ontdekte hij een hoorn van een Triceratops in de Hell Creek-formatie in Montana. Het is de vindplaats van fossielen van wereldberoemde dinosaurussen, zoals Tyrannosarus, Ankylosaurus en Triceratops.

Armitage klaagt de universiteit aan omdat hij vindt dat hij onterecht is ontslagen. De ontdekking kwam voor sommige professoren en studenten als een verrassing. “Dit wijst erop dat dinosauriërs duizenden jaren geleden nog over de aarde zwierven en niet 60 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven,” zo stond in een persverklaring. De paleontoloog meent dat de botten van de Triceratops slechts 4000 jaar oud zijn.

Nadat Armitage het dinosaurusfossiel aan zijn studenten had laten zien, werd hij op het matje geroepen. Er werd gezegd dat de universiteit zijn religieuze denkbeelden niet zou tolereren. In eerste instantie kreeg Armitage van de faculteit biologie te horen dat het een geïsoleerd incident betrof en dat zijn zienswijze zou worden gerespecteerd.

Twee weken na de publicatie van zijn bevindingen over de Triceratops-hoorn in het tijdschrift Acta Histochemica, kreeg Armitage te horen dat er geen geld meer was om zijn werk voort te zetten. Een woordvoerster van de universiteit wilde geen commentaar geven op de kwestie.

De ontdekking van Armitage lijkt in strijd te zijn met de evolutietheorie, die al decennialang wordt omarmd door de universiteit. “Het ontslaan van een werknemer op basis van zijn religieuze overtuigingen is ongepast en illegaal,” zei Brad Dacus, voorzitter van advocatenkantoor Pacific Justice Institute, in een verklaring. “Het is nog alarmerender als dit gebeurt om iemand de mond te snoeren.”

Paleontoloog Mary Schweitzer van de North Carolina State University vermoedt dat het zachte weefsel bewaard is gebleven dankzij ijzer in het bloed van de dinosaurus. Samen met collega’s trof ze zacht weefsel aan in een gefossiliseerd been van een Tyrannosaurus rex. Ze ontdekte dat ijzer een soortgelijk effect kan hebben als formaldehyde, een chemische stof die wordt gebruikt bij balseming.

Anderen zeggen dat uit koolstofdatering blijkt dat een aantal dinosaurusfossielen die in de VS zijn gevonden hooguit 39.000 jaar oud zijn. “Dit is een indicatie dat de conventionele wijsheid over dinosauriërs niet klopt,” aldus New Geology.”

Bron: http://ohln.nl/index.php/opmerkelijk-1/13782-wetenschapper-ontslagen-nadat-hij-4000-jaar-oud-dinosaurusfossiel-ontdekt

Feedback?: scheppingsmodel@hotmail.com

Is er ruimte voor de evolutietheorie in de Nederlandse Geloofsbelijdenis?

Wanneer u op de onderstaande link klikt dan krijgt u mijn reactie op een artikel van Dr. Veenstra in het Nederlands Dagblad.

Vanaf nu is het niet meer mogelijk om onder mijn blogjes te reageren. Heeft u toch feedback dan kunt u een mail sturen naar scheppingsmodel [at] hotmail.com.

Zie hieronder voor het artikel:
NGB-evolutie

ForumC en de creationisten

Biedt ForumC een neutraal platform
voor het gesprek over schepping en evolutie?

door Jan van Meerten

Op 10 april jl. las ik in het Reformatorisch Dagblad een stuk van Cors
Visser over schepping en evolutie. Cors Visser is directeur van ForumC. In
het stuk pleit hij ervoor om niet weg te lopen voor vragen over schepping
en evolutie. Ik ben blij met een dergelijk genuanceerd stuk. Toch heb ik
enkele punten van bezwaar die al langer op mijn hart liggen. Daarbij dienen
we op respectvolle wijze met elkaar om te gaan; ForumC verdient respect
voor wat het allemaal doet om een goed tegenwicht te kunnen vormen
tegen atheïsme en secularisatie.

Cors Visser schrijft in het artikel: ‘Onze rol daarin is een forum te zijn waar
mensen met verschillende standpunten elkaar ontmoeten en materiaal ontwikkelen om dat
gesprek binnen de christelijke gemeenschap vruchtbaar te kunnen voeren.’ In de praktijk
vind ik ForumC echter helemaal niet een organisatie die met orthodox-
christelijk Nederland het gesprek aangaat, en ook niet een organisatie die de
mogelijkheid biedt om de verschillende standpunten in dat gesprek
vruchtbaar te delen. Als het goed is, komen in een gesprek beide partijen
evenveel aan bod. Nu heeft Cors Visser beide partijen genoemd in het
opinieartikel, namelijk ‘gelovige evolutionisten’ en ‘creationisten’. Laten we
eens kijken of ForumC beide partijen evenveel recht doet. Daarmee bedoel
ik niet dat er door gelovige evolutionisten (hierna theïstische evolutionisten)
over creationisten schrijven en spreken, maar dat creationisten schrijven
over de aan het scheppingsmodel gerelateerde thema’s. Vooraf moet ik
zeggen dat het de laatste jaren mijn ervaring met ForumC is dat zij de
creationisten negeren of negatief bespreken; maar laten we nochtans even
kijken naar enkele onderdelen van ForumC. Daarbij kijk ik vooral naar het
meest recent verschenen werk. De te bespreken onderdelen zijn:

A. De website geloofenwetenschap.nl.
B. Het blad Radix.
C. De sprekerslijst die ForumC aanvoert voor ForumC on tour.
D. Het programma Durf te denken. A. De website geloofenwetenschap.nl

Op deze website bestaat een aparte tag over het creationisme. Zo te zien
worden de meeste artikelen geschreven door René Fransen (hoewel niet
overal zijn naam bij staat, is dat toch te merken aan de schrijfstijl), een
theïstisch evolutionist die meestal negatief schrijft over creationisten. Laten
we de artikelen uit deze tag eens op volgorde bespreken:

1. Schepping en evolutie: wie staat waar? Dit artikel is geschreven door René
Fransen en bevat enkele onjuistheden over creationisten. Het is ook
niet slim om een theïstisch evolutionist over creationisten te laten
schrijven.
2. Smedes: uiteindelijk zullen gelovigen evolutie accepteren. Dit artikel is
geschreven door dr. Smedes, een theïstisch evolutionist die uiterst
negatief schrijft over creationisten.
3. Congres waar komen we vandaan? 150 jaar evolutiedebat. Dit is een verslag
van een congres in september 2011 waarbij geen enkele creationist (die
ook een rol spelen in dat 150-jarige evolutiedebat) aan het woord werd
gelaten.
4. Evolutiecongres van ForumC in het nieuws. Zie punt 3.
5. Evolutieonderwijs gebaseerd op verouderde argumenten. Een neutraal artikel dat
alleen een feit noemt.
6. Presidentskandidaten VS tegen evolutie. Een nieuwsbericht met als
onderliggende boodschap dat niet alle evangelicalen tegen evolutie zijn.
Een negatief artikel voor creationisten.
7. Het horizonprobleem: modellen en werkelijkheid. Artikel geschreven door
René Fransen, pro-evolutie en anti-scheppingsmodel.
8. Sola scriptura, maar met traditie. Artikel dat het scheppingsmodel negatief
belicht. Bevat de grove fout dat de scheppingsleer van creationisten pas
100 jaar oud is.
9. Geen creationisme op Britse scholen. Een negatief nieuwsfeitje voor
creationisten.
10. Evolutie en respect voor God. Pro-evolutie artikel. Een pleidooi voor
theïstisch evolutionisme. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom het
in de tag creationisme staat.
11. Adventisten lanceren creationistische film. Nieuwsbericht over scheppings-
film met daarin fouten over de oorsprong van het creationisme. 12. Meer ruimte voor creationisme in onderwijs VS. Positief bericht over
scheppingsmodel in het onderwijs.
13. Meer informatie nodig tegen creationisme. Anti-creationistisch artikel.
14. Evolutie uit Koreaanse schoolboeken. Neutraal bericht over scheppings-
model in het onderwijs met daarbij wel de melding dat wetenschappers
nu voorlichting (waarin ze evolutie promoten) willen geven op scholen.
15. Andrews, E. H., Wie heeft God gemaakt? Negatieve en oppervlakkige
recensie van een creationistisch boek door René Fransen.
16. Update: evolutie en Koreaanse schoolboeken. Een korte update van punt 14.
Neutraal bericht.
17. Replica ark van Noach in Dordrecht geopend. Redelijk neutraal bericht over
de opening van de ark van Johan Huibers. Hoewel hieruit blijkt dat
Genesis letterlijk wordt gelezen door creationisten, wat niet waar is.
Creationisten lezen Genesis namelijk niet letterlijk maar historisch.
18. Voor en tegen evolutie: niet verdrinken in de details. Artikel van René Fransen.
Hierin wordt betoogd dat het evolutiemodel verkozen moet worden
boven het scheppingsmodel.
19. Geschiedenis van het debat over evolutie en schepping. Dit artikel van Ab Flipse
lijkt neutraal te zijn, hoewel ik geloof dat de geschiedenis van het debat
in Nederland wat complexer in elkaar zit dan Flipse vermoedt.
20. Moslims in Engeland debatteren over evolutie. Dit gaat over het islamitisch
scheppingsmodel.
21. Bryan college trekt stekker uit creationistisch onderzoek. Negatief artikel.
Uitspraken van Todd Wood die mild zijn voor het evolutiemodel, maar
ook uitspraken die niet mild zijn voor het scheppingsmodel worden
toegejuicht. Het is wel vreemd dat aan een negatief punt op
geloofenwetenschap.nl wel ruim aandacht geschonken wordt, maar dat
het positieve (dat Todd Wood nu op eigen benen gaat staan zonder
college) compleet genegeerd wordt, terwijl ik die informatie op de
Facebook-groep van ForumC geplaatst heb en zeker weet dat mensen
van ForumC het bericht gezien hebben.
22. Creationisme verliest terrein bij Amerikaanse home schoolers. Artikel waarin het
scheppingsmodel negatief belicht wordt.
23. Kritiek op ‘rechtszaak’ over Genesis. Negatief artikel over het scheppings-
model.

Deze 23 punten overziende, zijn er gelukkig nog enkele neutrale berichten,
maar de meeste stellen het scheppingsmodel in een negatief daglicht. Waarom geen positieve dingen? Zoals AIG, dat een compleet themapark
bouwt uit eigen middelen? Of de stijging van het aantal aanhangers van het
scheppingsmodel in bepaalde landen? Of een verslag van het in 2012
georganiseerde congres van creationisten met de naam Exploring the World?
Dit leidt niet tot een vruchtbaar gesprek, maar tot toenemende polarisatie.
Zeker als het evolutiemodel vrijwel kritiekloos omarmd wordt. Gelukkig
hebben ze Van Rossum nog een kans gegeven om te reageren, maar dat is
ook het enige artikel dat ik ken. ForumC zou er goed aan doen geen
theïstische evolutionisten (zoals René Fransen en Taede Smedes) over
creationisten te laten schrijven, maar iemand uit het creationistische ‘kamp’
te nemen en medeverantwoordelijk te maken voor artikelen die verschijnen
in de tag ‘creationisme’. Dit is door ondergetekende al vaker aangekaart op
geloofenwetenschap.nl, maar daar is nooit op gereageerd. Ik hoop dat Cors
Visser wil reageren en bereid is om zwart op wit enkele toezeggingen te
doen. Misschien is het een goed idee om meerdere creationisten te vragen
of zij artikelen willen schrijven, zodat tegenover 10 artikelen waarin het
scheppingsmodel negatief belicht wordt, er 10 artikelen staan waarin het
scheppingsmodel positief belicht wordt. Dán heb je een neutraal platform.

B. Radix

Radix is een tijdschrift dat uitgegeven wordt door ForumC. Worden
creationisten daar aan het woord gelaten over schepping en evolutie? Ik kijk
naar de laatste drie jaargangen:

In jaargang 36 nummer 1, 2 en 4, in jaargang 37 nummer 1, 2 en 4 en in
jaargang 38 nummer 2 en 4, staan geen artikelen over schepping en evolutie.

Jaargang 36, nummer 3

Artikel: Scheppingsgeloof en het paradigma van emergente evolutie. Theïstisch
evolutionistisch.
Artikel: Hoe willekeurig is evolutie? Theïstisch evolutionistisch.
Artikel: De twee talen van God. Theïstisch evolutionistisch. Met een kritische
noot over theïstische evolutionisten en creationisten.
Artikel: God en de natuurwetten: concurrentiestrijd of perspectiefwisseling? Theïstisch
evolutionistisch.
Dit nummer heeft wel veel weg van een themanummer over schepping en
evolutie, maar er wordt niet naar beide partijen geluisterd, daardoor schetst
het een eenzijdig beeld.

Jaargang 37, nummer 3

Artikel: Evolutie: wetenschappelijk model of seculier geloof? Theïstisch evolutio-
nistisch.

In dit nummer dus één artikel – of eigenlijk een recensie – waarin een boek
over evolutie positief besproken wordt, terwijl er geen enkele kritiek op het
evolutiemodel gegeven wordt.

Jaargang 38, nummer 1

Artikel: Bondgenoten of rivalen? Geloof en wetenschap in historisch perspectief.
Theïstisch evolutionistisch.

In het genoemde artikel wordt over het scheppingsmodel gesproken, maar
wel in negatieve bewoordingen, en het bevat tevens een ernstige karikatuur
van het scheppingsmodel.

Jaargang 38, nummer 3

Artikel: Wel theïstische evolutie, geen Intelligent Design? Theïstisch evolutio-
nistisch.
Artikel: Onvoltooibare revolutie. Theïstisch evolutionistisch.

Weer twee artikelen van theïstische evolutionisten.

Balans

Cors Visser zei: ‘Onze rol daarin is een forum te zijn waar mensen met verschillende
standpunten elkaar ontmoeten en materiaal ontwikkelen om dat gesprek binnen de
christelijke gemeenschap vruchtbaar te kunnen voeren.’ Met Radix toont ForumC
ook al niet aan dat ze een vruchtbaar gesprek willen voeren. De eenzijdige
selectie van artikelen in Radix maakt dit al duidelijk. Er verschenen de
afgelopen drie jaar in Radix 8 artikelen over schepping en evolutie, allemaal vanuit theïstisch evolutionistisch oogpunt. Waarom zegt ForumC dat het
een neutraal platform is, maar doet het alsof het een organisatie is waar
theïstische evolutie gepromoot wordt?

C. Sprekerslijst

Er staan niet zo heel veel sprekers op de sprekerslijst van ForumC. Dat
zouden er meer kunnen zijn. Volgens mij zijn alle sprekers die over geloof
en wetenschap spreken theïstische evolutionisten (René Fransen, Ab Flipse,
Martine van Veelen en Bert Veluw). Er is niet alleen eenzijdigheid te
bespeuren in de artikelen, maar ook in het kiezen van sprekers. Cors Visser
zei: ‘Onze rol daarin is een forum te zijn waar mensen met verschillende standpunten
elkaar ontmoeten en materiaal ontwikkelen om dat gesprek binnen de christelijke
gemeenschap vruchtbaar te kunnen voeren.’ Waarom zegt ForumC dat het een
neutraal platform is, maar doet het alsof het een organisatie is waar
theïstische evolutie gepromoot wordt?

D. ‘Durf te denken’

Durf te denken is een inleiding in christelijke levensoriëntatie en is vooral
bedoeld als cursusboek voor studenten. In Durf te denken is ook een
hoofdstuk te vinden dat handelt over de oorsprong van het heelal. Dit
hoofdstuk is geschreven door Cees Dekker, een theïstisch evolutionist die
de laatste jaren een enorme verschuiving in zijn denken heeft ondergaan. In
het hoofdstuk laat Cees Dekker duidelijk zijn voorkeur blijken voor het
evolutiemodel. Ik zou zeggen: durf studenten zelf te laten denken. Verder is
in de literatuuropgaaf geen enkele (!) creationistische bron gezet die voor
verdere studie geraadpleegd kan worden. Dat geeft toch te denken. Door
eenzijdige belichting krijg je geen gesprek van de grond, maar wordt het een
monoloog waarbij de ander de mond gesnoerd wordt. Waarom zegt
ForumC dat het een neutraal platform is, maar doet het alsof het een
organisatie is waar theïstische evolutie gepromoot wordt?

Conclusie

ForumC heeft de volgende twee opties:
1. Intern gaan nadenken over de vraag hoe ze creationisten ook aan het
woord kunnen laten (en dan bedoel ik niet dat theïstische evolutionisten
over creationisten moeten schrijven, maar dat verschillende creationisten
uitgenodigd moeten worden om artikelen te schrijven).
2. De doelstellingen veranderen en zich niet langer profileren als een
platform voor geloof en wetenschap, maar als een platform voor
theïstische evolutie. Iets zeggen voor het grote publiek, maar dat
vervolgens in de praktijk niet nakomen, doet mij denken aan de ‘wolven
in schaapskleren’ waarover Jezus spreekt in Mattheüs 7:15. Ik vraag
ForumC om open kaart te spelen: willen ze echt een platform zijn, dan
moeten ze dat ook doen; willen ze echter diep in hun hart de
creationisten niet aan het woord laten, dan moeten ze dat gewoon
zeggen. Dan moeten we elkaar nog steeds in onze waarde laten, naar
elkaar luisteren en elkaars kritiek serieus nemen, maar dan weten we in
ieder geval waar we aan toe zijn.

Ik hoop van ganser harte dat ForumC een platform wil zijn waar
creationisten én theïstische evolutionisten én alles wat daartussenin zit, een
luisterend oor krijgen, zodat op die manier het gesprek bevorderd wordt.

Hieronder het artikel in pdf-format:
forumc_en_de_creationisten

Uit de oude doos: Taede Smedes en de creationisten

In 2010 schreef ik een artikel naar aanleiding van Dr. Smedes’ boek ‘God en Darwin’. Dit artikel schreef ik omdat dat boek vol drogredenen stond als het gaat om de beschrijving van de zogenoemde jonge-aarde-creationisten.

Met dank aan Dhr. Maatkamp, uitgever van het boek ‘Wie heeft God gemaakt’ [1], die de tekst nog eens doorgelopen heeft op taalfouten etc.

Hieronder de pdf:

Taede Smedes en de creationisten

[1] Dat boek is overigens ieder aan te raden om te lezen. Zie hier voor meer informatie.

2012 Wat kunnen wij verwachten?

Het jaar 2012 is al bijna weer een maand oud. Wat kunnen wij verwachten van creationisten dit jaar? Zowel in het buitenland als binnen Nederland? Wat verwacht ik van mijzelf en waar wil ik mijzelf in gaan verdiepen? De vragen die ik in het onderstaande bericht wil beantwoorden.

Zelf wil ik mij dit jaar bezighouden met drie aspecten van het jonge-aarde-scheppingsmodel. Eigenlijk is deze verdieping een verlenging van wat ik al heb gedaan vorig jaar. De drie vakgebieden zijn:

  • De historie van het jonge-aarde-scheppingsmodel.
  • Baraminologie
  • Catastrofale Plaattektoniek

Heeft u materiaal zowel pro als contra dan kunt u dit achterlaten als een comment.  Dit zou ik dan kunnen gebruiken. Een van mijn hoofdactiviteiten zal dit jaar het houden van een tweedaagse conferentie zijn. Deze conferentie zal gehouden worden in Almere en heeft mijns inziens een interessante sprekerslijst. Het is nog steeds mogelijk om uzelf aan te melden. Ik zou zeggen: Kom ook! Aanmelden kan via: www.dcsconferences.com/index.php/aanmelden. Zelf hoop ik een presentatie te geven over ‘de geschiedenis van het jonge-aarde-scheppingsmodel’. Voor mij ‘ongoing research’ wat ik met mensen zou willen delen.

Wat betreft Answers in Genesis (AiG) kunnen wij wat interessante publicaties verwachten. ARJ het ‘wetenschappelijk’ journal van AiG. Gaat in ieder geval drie interessante issues bespreken in ARJ. Volgens hun website zijn deze als volgt:

  • Numerical Simulations of Hypercanes Charley and Fay in the Caribbean and the Gulf of Mexico over a Warm Ocean: Two tropical cyclones were simulated with the NCAR WRF model to determine if warm sea-surface temperatures would cause them to intensify into hypercanes and follow similar storm tracks as the original cyclones. Both storms intensified, but not as much as had been anticipated, and the storm tracks diverged greatly from storm tracks of the actual cyclones. Such storm modeling is relevant to understanding the early post-Flood climate.
  • Can Theistic Evolutionism Explain the Origins of Morality? A Young-Earth Creationist Response: The backbone argument of theistic evolutionists is that, although life originated from non-life and humans from ape-like creatures over millions of years by way of a natural process, God is working in and through the evolutionary process. It is argued that theistic evolution entails that God is the cause of evil in the world, and that efforts to avoid this conclusion come at a huge price: God must be necessarily conceived of in terms that make Him less than perfect, all-powerful and all-knowing.
  • Radiohalos in Multiple, Sequentially-Intruded Phases of the Bathurst Batholith, NSW, Australia: Evidence for Rapid Granite Formation During the Flood: This large granite body has been intruded by a major granite dike, and both have been intruded by smaller granite dikes. All these phases contain polonium radiohalos. The evidence firmly establishes that all these granites were sequentially intruded as hot magmas rapidly during the Flood.

Ook Creation Biology Society komt met wat nieuws. Ze gaan binnenkort (maart) een speciaal baramin-journal schrijven over het vakgebied baraminologie. Ik ben erg benieuwd. Samen met Creation Geology Society organiseren ze een conferentie met als titel ‘Origins 2012’. Gezien de voorgaande conferenties zal het wel weer een boeiende conferentie worden. Ben helaas niet in de gelegenheid te gaan. Abstracts zullen t.z.t. verstrekt worden via de journal van deze groepen. Zou u zelf willen spreken op een van deze conferentie, dan moet u een abstract inleveren bij een van deze groepen.

Hier mag je jouw ‘hart’ luchten

Omdat ik wil dat de reacties onder de berichten geheel on-topic blijven. Zou ik willen verzoeken overige reacties die je hebt op het jonge-aarde-scheppingsmodel hier te plaatsen. Zodat de discussie onder de overige berichten kan gaan over hetgeen er in het artikel besproken wordt. Het kan zijn dat ik niet altijd reageer op reacties die onder dit bericht geplaatst worden.

 Alvast hartelijk bedankt voor de genomen moeite,

Jan van Meerten

Scheppingsmodel.wordpress.com

In het jaar 2010 begon ik met een weblog via web-log.nl. Helaas is dat weblog nu verdwenen en ik weet niet wanneer dat terug komt. Omdat het allemaal erg lang duurt heb ik besloten om een blog via wordpress aan te maken. De oude artikelen, voor zo ver ik die nog heb zullen hier ook gepubliceerd worden. Helaas had ik geen backup gemaakt van mijn oude weblog zodat er diverse gegevens verloren zijn gegaan. (Tenminste totdat weblog.nl weer online is) Waarom ik een weblog wil hebben en wat de regels zijn die ik aan de discussie die er onder de berichten hopelijk gevoerd zal worden verbindt daar hoop ik deze week nog over te bloggen.